Hoe werken toeslagen?

Heb je een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kun je hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet een toeslag. Er zijn 4 soorten toeslagen:

 

Hoogte van mijn toeslag

Om de hoogte van je toeslag te berekenen, tellen de volgende personen en hun inkomen mee:

 • Jezelf.
 • Jouw eventuele toeslagpartner (een partner die meetelt voor de toeslagen).
 • Eventuele medebewoners (voor huurtoeslag).

Voor zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag telt je vermogen ook mee.

Proefberekening maken

Wil je weten hoeveel toeslag je kunt krijgen? Maak dan een proefberekening.

Toeslag aanvragen

Als je een toeslag wilt ontvangen, moet je deze zelf aanvragen via de site van de Belastingdienst.

Het is belangrijk om veranderingen in je persoonlijke situatie tijdig door te geven aan de Belastingdienst, activeer hiervoor de gratis Toeslagenwekker.

Toeslag wijzigen

Als er iets verandert in je situatie, kan de hoogte van de toeslag veranderen. Bijvoorbeeld als je meer of minder gaat verdienen. Je moet wijzigingen in je persoonlijke situatie binnen 4 weken aan de Belastingdienst doorgeven, dan wordt je toeslag op tijd aangepast. Meld je aan bij Toeslagenwekker om geregeld een signaal te ontvangen om je toeslagen te controleren en eventueel aan te passen.

Toeslag stopzetten

Je kunt je toeslag op elk moment stopzetten. Dit kan ook met terugwerkende kracht.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van je (Nederlandse) zorgverzekering. Je kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Of je zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van je inkomen en/of vermogen.

Kan ik zorgtoeslag krijgen?

Je hebt recht op zorgtoeslag als jij en je eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor zorgtoeslag

Om zorgtoeslag te krijgen, moeten jij en je eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering.
 • Je inkomen ligt onder de (gezamenlijke) inkomensgrens.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of bent legaal in Nederland.
 • Je (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Wil je weten hoeveel zorgtoeslag je kunt krijgen? Maak dan een proefberekening.

Zorgtoeslag aanvragen

Je zorgtoeslag vraag je aan via de website van de Belastingdienst.

Wil je nog toeslag voor eerdere jaren aanvragen? Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst.

Wijzigingen doorgeven

Krijg je zorgtoeslag en verandert er iets in je leven? Als bijvoorbeeld je inkomen wijzigt of als je gaat samenwonen, dan kan dat gevolgen hebben voor je toeslagen. Je dient veranderingen in je situatie altijd binnen 4 weken doorgeven. De volgende wijzigingen moet je doorgeven aan de belastingdienst.

 • Je gaat trouwen of samenwonen.
 • Je gaat scheiden of gaat uit elkaar.
 • Je wordt co-ouder.
 • Er komt iemand bij je wonen.
 • Er gaat iemand je huis uit.
 • Er is iemand overleden.

Wil je zelf alvast bekijken hoeveel toeslag je straks krijgt? Maak dan een proefberekening.

Meld je aan bij Toeslagenwekker om geregeld een signaal te ontvangen zodat je tijdig je toeslagen aan kunt passen!

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van je woning.

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Je hebt recht op huurtoeslag als jij en je eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor huurtoeslag

Om huurtoeslag te krijgen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je huur is niet te hoog.*
 • Je huurt een zelfstandige woonruimte.
 • Je inkomen en dat van je toeslagpartner en medebewoners is niet te hoog.
 • Je vermogen en dat van je toeslagpartner en medebewoners is niet te hoog.
 • Je woont in Nederland.
 • Jij en de andere bewoners staan bij de gemeente ingeschreven op jouw woonadres.
 • Je toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of zijn legaal in Nederland.
 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Jij en de verhuurder hebben een huurcontract getekend.
 • Je betaalt de huur en kunt dit aantonen met bankafschriften.

*  Huurgrens: als jij of een van de bewoners 23 jaar of ouder is of als je een inwonend kind hebt is de huurgrens voor 2023 € 808,06. Is je leeftijd tussen de 18 en de 23 jaar, dan is in 2023 de huurgrens € 454,20.

Bijzondere situaties

In de volgende situaties zijn de regels iets anders.

 • Je bent nog geen 18.
 • Je bent co-ouder.
 • Je krijgt verzorging thuis.
 • Je hebt een groot huishouden.
 • Je woont langer dan 1 jaar buitenshuis.
 • Iemand in je huishouden is gehandicapt en je woning is aangepast.
 • Je bent gehandicapt en jonger dan 23.
 • Je huur is te hoog geworden voor huurtoeslag.
 • Je krijgt een nabetaling van inkomsten of een afkoopsom.
 • Je krijgt een schadevergoeding.

Huurtoeslag aanvragen

Wil je toeslag aanvragen voor een eerder jaar? In sommige gevallen kan dit nog. Lees meer bij op de website van de belastingdienst.

Ga je verhuizen? Dan kunt je huurtoeslag aanvragen voor je nieuwe adres wanneer:

 • Je nieuwe adres hebt doorgegeven aan de gemeente.
 • Er daadwerkelijk woont.

Wanneer gaat mijn huurtoeslag in

De huurtoeslag gaat in op de 1e van de maand. Sta je op de 1e dag van de maand nog niet ingeschreven? Dan gaat de huurtoeslag pas de volgende maand in.

Wijzigingen doorgeven

Krijg je huurtoeslag en verandert er iets in je leven? Je inkomen wijzigt of de samenstelling van je huishouden verandert bijvoorbeeld? Dan kan dat gevolgen hebben voor je toeslag. Veranderingen in je situatie dien je binnen 4 weken aan de Belastingdienst door te geven.

Wil je zelf alvast bekijken hoeveel toeslag je straks krijgt? Maak dan een proefberekening.

Meld je aan bij Toeslagenwekker om geregeld een signaal te ontvangen zodat je tijdig je toeslagen aan kunt passen!

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor je kind(eren) tot 18 jaar. Die krijg je naast de kinderbijslag.

Kan ik kindgebonden budget krijgen?

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten jij en je eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen, de voorwaarden zijn:

 • Je hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
 • Je krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of je onderhoudt je kind in belangrijke mate.
 • Je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Hoe hoog je inkomen mag zijn, hangt af van de samenstelling van je gezin. Maak een proefberekening om te zien of je kindgebonden budget kunt krijgen.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of bent legaal in Nederland.
 • Je (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Kindgebonden budget aanvragen

Ontvang je geen andere toeslagen en voldoe je aan de voorwaarden voor kindgebonden budget? Vraag de toeslag dan zelf aan. De ouder op wiens naam de kinderbijslag staat, moet dit doen.

Maak eerst een proefberekening. Je ziet dan hoeveel kindgebonden budget je kunt krijgen.

Je kindgebonden budget kan je aanvragen via de website van de Belastingdienst. Wil je nog kindgebonden budget aanvragen voor eerdere jaren? Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.

Wijzigingen doorgeven

Krijg je kindgebonden budget en verandert er iets in je leven? Als bijvoorbeeld je inkomen wijzigt of als je gaat scheiden, dan kan dat gevolgen hebben voor je toeslag(en). Je moet veranderingen in je persoonlijke situatie binnen 4 weken doorgeven aan de Belastingdienst.

Wil je zelf alvast bekijken hoeveel toeslag je eventueel kunt krijgen? Maak dan een proefberekening.

Meld je aan bij Toeslagenwekker om geregeld een signaal te ontvangen zodat je tijdig je toeslagen aan kunt passen!

Kinderopvangtoeslag

Je wilt dat je kinderen goed opgevangen worden terwijl je werkt. Goede opvang is niet goedkoop. Daarom is er kinderopvangtoeslag: Een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Lees hieronder de belangrijkste voorwaarden om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen.

 • Je werkt.
  Je hoeft niet per se een vaste baan te hebben, het gaat erom dat je werkt. Dus ook als zzp’er, freelancer of artiest kom je eventueel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Ook als je een onderneming hebt of meewerkt in de zaak van je partner.
 • Je volgt een opleiding.
  Als je een opleiding volgt moet deze erkend zijn. Dat is in ieder geval zo als je naar een reguliere middelbare school, MBO, HBO of Universiteit gaat. Ook geldt dit als je volwassenonderwijs volgt op het ROC of Vavo. Doe je een particuliere opleiding? Dan is het van belang dat de opleiding erkend is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Bij DUO kun je dit controleren.
 • Je volgt een traject naar werk.
  Je volgt dit traject via het UWV, de gemeente, je ex-werkgever of via een verzekeringsmaatschappij. Dit traject doorloop je met als doel weer aan het werk te gaan. Een voorbeeld van zo’n traject naar werk is een re-integratietraject.

De opvang is geregistreerd

De gemeente controleert of de opvang goed en veilig is. Goedgekeurde opvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en heeft een LRK-nummer. Zonder dit nummer kunt je geen kinderopvangtoeslag aanvragen.

Eigen bijdrage

Een deel van de kosten van de kinderopvang betaal je uit je eigen zak. Dat is de verplichte eigen bijdrage. Met de kinderopvangtoeslag wordt het resterende deel van de opvangkosten betaald.

Zoveel mensen, zoveel situaties

Woon of werk je in het buitenland? Ben je co-ouder? Ben je benieuwd of je recht op hebt op een toeslag of wil je meer weten? Lees dan alle voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Meld je aan bij Toeslagenwekker om geregeld een signaal te ontvangen zodat je tijdig je toeslagen aan kunt passen!

Toeslagpartner: een partner die meetelt voor de toeslagen

Bij toeslagen spreken we niet over een partner, maar over een ‘toeslagpartner’. Als je een toeslagpartner hebt, telt het inkomen van jullie beide mee voor je toeslag(en). Je krijgt de toeslag samen.

Wie is mijn toeslagpartner

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan is jouw partner jouw toeslagpartner. Maar ook iemand anders die op uw adres ingeschreven staat, kan jouw toeslagpartner zijn. Dit is zo als een van de volgende situaties van toepassing is:

 1. Je hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
 2. Je hebt samen een kind.
 3. Jij of je partner heeft een kind van de ander erkend.
 4. Je bent partner voor een pensioenregeling.
 5. Je hebt samen een koopwoning en woont daar allebei.
 6. Jij of een van jouw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar. Is je medebewoner een onderhuurder? Dan ben je niet elkaars toeslagpartner.
 7. Je bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting.
 8. Je was vorig jaar al elkaars toeslagpartner.

Meld je aan bij Toeslagenwekker om geregeld een signaal te ontvangen zodat je tijdig je toeslagen aan kunt passen!

Deel deze pagina op socialmedia...