Privacy

Toeslagenwekker.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen die zich hebben aangemeld bij Toeslagenwekker.nl

Doel van verwerken persoonsgegevens

Toeslagenwekker.nl gebruikt persoonsgegevens van haar gebruikers voor de uitvoering van haar diensten ten behoeve van haar gebruikers.

Het doel van het gebruiken van persoonsgegevens ligt ten grondslag aan het uitvoeren van de taak op basis van een het verzoek van gebruiker aan Toeslagenwekker.nl

Om haar diensten ten uitvoer te brengen, gebruikt Toeslagenwekker.nl de persoonsgegevens van haar gebruikers om de gebruiker de gevraagde dienst te leveren.

Welke persoonsgegevens

Toeslagenwekker.nl verwerkt enkel de persoonsgegevens die nodig en noodzakelijk zijn om haar werkzaamheden te verrichten. De gegevens hebben uitsluitend betrekking op e-mailadres, geslacht, voor- en achternaam.

Uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken worden verwerkt.

Van wie worden de persoonsgegevens verkregen en met wie worden ze gedeeld

De hiervoor genoemde persoonsgegevens worden verkregen van gebruikers van de website Toeslagenwekker.nl, welke een belang hebben om deze gegevens te delen met Toeslagenwekker.

Tijdens het uitvoeren van haar, al dan niet wettelijke, taak kan Toeslagenwekker.nl genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te delen met andere partijen. Dit gebeurt enkel wanneer het onvermijdelijk is voor het correct uitvoeren van de dienstverlening. Indien nodig zal er voorafgaand toestemming gevraagd worden. Deze toestemming kan op verzoek van betrokkene ingetrokken worden.

Deel deze pagina op socialmedia...