Disclaimer

Toeslagenwekker.nl is eigenaar en beheerder van deze website, besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Toeslagenwekker.nl kan desondanks niet garanderen dat alle gegevens op deze website volledig en/of juist zijn.

Toeslagenwekker.nl kan er evenmin voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door gebruiker wordt geraadpleegd.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Toeslagenwekker.nl mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Toeslagenwekker.nl heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

Deel deze pagina op socialmedia...