Belastinginspecteur wil toeslagenstelsel afschaffen: ‘We vragen het onmogelijke van mensen’

Nog altijd komen elk jaar 150.000 huishoudens in financiële nood omdat ze zorg, huur- of een andere toeslag moeten terugbetalen, stelt Bart Snels in dagblad Trouw. Hij is onafhankelijk inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane. Het toeslagenstelsel moet volgens hem snel worden afgeschaft.

Snels zegt in Trouw: ,,We vragen het onmogelijke van mensen, en hebben alle financiële risico’s bij de burgers neergelegd. We tasten met de toeslagen de bestaanszekerheid van mensen aan.” Hij geeft aan dat er ‘elke dag weer hele hoge terugvorderingen van toeslagen’ zijn. ,,Omdat mensen niet op tijd iets hebben doorgegeven, wat ze wel hadden moeten doen: omdat er iets is veranderd in hun inkomen of de samenstelling van het huishouden.”

Toeslagenaffaire

Snels werd begin vorig jaar door het kabinet aangesteld. De Inspectie belastingen, toeslagen en douane werd opgericht na de toeslagenaffaire. Het probleem van het toeslagenstelsel is volgens hem dat van mensen wordt verwacht dat zij kunnen voorspellen of er het komende jaar iets in hun huishouden zal gaan veranderen. ,,Maar je weet toch niet of je gaat scheiden, gaat samenwonen, of dat je partner overlijdt? Je weet toch niet of één van je kinderen plots weer thuis komt wonen, gaat werken en dus een eigen inkomen heeft? Maar al die veranderingen hebben wel direct gevolgen voor het recht op toeslagen. En als je die niet op tijd doorgeeft, krijg je meteen hoge terugvorderingen.”

Bron: ad.nl

Door je nu aan te melden bij Toeslagenwekker.nl ontvang je periodiek een bericht om te controleren of je een toeslag moet aanvragen, wijzigen of juist stopzetten. Deze dienst is gratis!

Deel deze pagina op socialmedia...