Recht op huurtoeslag voor meer huurders met lage inkomens “maximum huurgrens afgeschaft”

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging van de huurtoeslag’ ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel maakt de huurtoeslag eenvoudiger en beschikbaar voor een grotere groep huurders met een laag inkomen. Zo schaft het kabinet de maximum huurgrenzen af als voorwaarde voor de toeslag en kunnen nu ook mensen met een laag inkomen die huren in de vrije sector de toeslag aanvragen. Ook wordt de leeftijdsgrens waarop jongeren in aanmerking komen voor huurtoeslag van 23 naar 21 jaar verlaagt.

In het coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken om de toeslagen af te schaffen, zodat mensen niet meer verdwalen in de ingewikkelde regelingen of hoge terugvorderingen krijgen. Er is afgesproken dat deze kabinetsperiode hiervoor de eerste stappen worden gezet en om daartoe ook de huurtoeslag te hervormen en te vereenvoudigen. Deze verruiming is een tussenstap.

De leeftijd waarop een huurder recht heeft op volledige huurtoeslag gaat omlaag van 23 naar 21 jaar. Hierdoor is deze leeftijdsgrens gelijk met de leeftijdsgrens van andere regelingen, zoals het wettelijk minimumloon, en komen jongeren eerder in aanmerking voor recht op volledige huurtoeslag.

Daarnaast kiest het kabinet ervoor om de maximum huurgrenzen als voorwaarde voor het ontvangen van huurtoeslag af te schaffen. Momenteel zorgt dit alles-of-niets-criterium voor grensdiscussies waar zowel de huurder als de dienst Toeslagen last van heeft. Door deze voorwaarde te schrappen komen meer huurders met een laag inkomen, maar een te hoge huur in aanmerking voor huurtoeslag.

Om de uitvoering van de huurtoeslag te vergemakkelijken, schaft het kabinet de vergoeding voor subsidiabele servicekosten af. Hierdoor hoeven er minder gegevens uitgevraagd en gecontroleerd te worden. Ook zorgt de maatregel voor meer eenduidigheid met ander huurbeleid. Dit is begrijpelijker voor huurders en verkleint de kans op fouten in de huurtoeslagaanvraag. Daarnaast gaat de maandelijkse eigen bijdrage van de huurtoeslag met € 4 omhoog.

116.000 nieuwe ontvangers huurtoeslag

Op dit moment ontvangen ongeveer 1,5 miljoen huishoudens huurtoeslag. Door de vereenvoudiging van de huurtoeslag komen hier 116.000 nieuwe instromers, die in de huidige situatie geen recht op huurtoeslag hebben, bij. Zij gaan er gemiddeld € 172 per maand op vooruit.

Voor ruim 1 miljoen huishoudens gaat de huurtoeslag met een klein bedrag omlaag. Dit is gemiddeld zo’n € 10 per maand. Dit komt vooral door de verhoging van de eigen bijdrage met € 4, die voor alle huurtoeslagontvangers geldt, en bij een deel van de ontvangers door het afschaffen van de vergoeding voor servicekosten. Met de invoering van dit wetsvoorstel wordt het huurtoeslagbudget met ruim 150 miljoen euro verhoogd.

Bron www.regiopurmerend.nl

Meld je aan bij Toeslagenwekker en ontvang periodiek een signaal om te controleren of je Toeslagen moet aanvragen, wijzigen of juist stopzetten. De dienst van Toeslagenwekker.nl is gratis.

Deel deze pagina op socialmedia...