Betalingsregeling voor terugbetalen te veel ontvangen toeslagen

Vanwege de coronamaatregelen is de invordering van te veel ontvangen toeslagen sinds maart 2020 stilgelegd. Vanaf april 2022 is de invordering gefaseerd weer opgestart.

Vanaf april ging het eerst om de mensen die alleen in 2020 tot en met februari 2022 te veel toeslagen hebben ontvangen, licht de Belastingdienst toe. Vanaf deze week gaat de fiscus ook de invordering hervatten bij mensen die over de jaren 2017 tot en met februari 2022 te veel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. De fiscus heeft de mogelijkheden om een betalingsregeling te treffen verruimd.

Ondersteuning

Door de pauzering van 2 jaar vanwege corona is het mogelijk dat mensen niet meer weten dat zij nog te veel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. Daarom ontvangen zij eerst een vooraankondigingsbrief met daarin een overzicht van de openstaande terugvorderingen. Mensen met een hoge terugvordering worden gebeld, voordat zij de vooraankondigingsbrief ontvangen. Zij worden persoonlijk geïnformeerd en krijgen ook direct ondersteuning aangeboden. 4 weken na de vooraankondigingsbrief ontvangt men een aanbod voor een betalingsregeling om het volledige bedrag in 24 maanden terug te betalen. Als mensen niet binnen de aflossingstermijn kunnen betalen, kan een persoonlijke betalingsregeling worden aangevraagd die past bij de persoonlijke situatie. Bij deze betalingsregelingen rekent de Belastingdienst geen rente. De fiscus werkt onder meer samen met gemeenten, buurtteams en toeslagenservicepunten om mensen te informeren en te helpen. Ook werkt de Belastingdienst samen met Geldfit om mensen met geldzorgen te verwijzen naar adequate ondersteuning in de buurt.

Stapsgewijs

Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen – met bijvoorbeeld de aanvraag voor een persoonlijke betalingsregeling – vindt de hervatting van de invordering gefaseerd plaats. Vanaf april heeft de Belastingdienst gefaseerd vooraankondigingsbrieven verstuurd aan mensen met terugvorderingen die zijn ontstaan in de periode 2020 tot en met februari 2022. Een groot deel van deze groep heeft sindsdien de te veel ontvangen toeslagen terugbetaald of is gestart met aflossen via de betalingsregeling. Vanaf 13 september gaat de fiscus gefaseerd vooraankondigingsbrieven versturen aan mensen met terugvorderingen die zijn ontstaan in de periode tussen 2017 tot en met februari 2022. Bij gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire die zich hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) blijft de invordering gepauzeerd, tenminste zolang hun zaak in behandeling is.

 

Meld je gratis aan bij Toeslagenwekker.nl

Bron: Accountancy Vanmorgen

www.accountancyvanmorgen.nl

Deel deze pagina op socialmedia...