Belastingdienst vordert te veel ontvangen toeslagen weer terug na coronapauze.

De Belastingdienst gaat vanaf midden april opnieuw toeslagschulden innen, na de pauze die in maart 2020 werd ingelast naar aanleiding van de coronapandemie. Het gaat om meer dan een miljoen Nederlanders met een gezamenlijke schuld van ruim 1 miljard euro, meldt staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) donderdag.

Toen de coronacrisis twee jaar geleden begon, besloot het kabinet de terugvordering van te veel ontvangen toeslagen tijdelijk stop te zetten. Op die manier moest worden voorkomen dat mensen die hun inkomen zagen verminderen door de coronapandemie niet verder in de financiële problemen kwamen.

Vanaf midden april wil De Vries die terugvordering opnieuw opstarten om de betalingsachterstanden niet te hard te laten oplopen. “Het weer moeten betalen van te veel ontvangen toeslagen kan een behoorlijke impact hebben. Daarom gaan we zorgvuldig te werk en zijn er ruime betalingsregelingen voor hen die dit nodig hebben”, zegt ze.

Omdat niet iedereen meer zal weten hoeveel vorderingen er openstaan, stuurt de fiscus een brief aan alle Nederlanders die moeten terugbetalen. De eerste groep bestaat uit 775.000 mensen die tussen 2020 en dit jaar schulden hebben opgebouwd. Later komt de rest aan de beurt.

Burgers met de hoogste schulden worden gebeld voor ze een brief ontvangen. Wie het nodig heeft, kan een persoonlijke betalingsregeling treffen. Het kabinet is ook van plan om geen rente te rekenen op de terugbetalingen, maar moet dat eerst nog aftoetsen met de Tweede Kamer.

Door je gratis aan te melden op toeslagenwekker.nl voorkom je toeslagenschulden.

Toeslagenouders vallen niet onder de regeling

De regeling geldt niet voor gedupeerden van het toeslagenschandaal die zich hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Voor hen blijven de invorderingen gepauzeerd tot hun zaak behandeld is.

In totaal zijn er 1,04 miljoen Nederlanders met een toeslagenschuld, die volgens de jongste meting op 17 januari gezamenlijk oploopt tot iets meer dan 1 miljard euro.

Door: nu.nl
Maart 2022

Deel deze pagina op socialmedia...